ข้อแนะนำในการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning)

อาจารย์และนักศึกษา
สำหรับนักศึกษา สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

    ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์หรือนักศึกษามาสมัครบัญชีระบบLMS โดยต้องมากรอกแบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง ที่แผนกงานวิทยบริการฯอาคารศูนย์วิทยบริการฯ ชั้น 2 ถึงจะเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ได้
    ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแล้วส่งมาเป็นกลุ่มรายวิชา แล้วมาส่งที่แผนกงานวิทยบริการฯอาคารศูนย์วิทยบริการฯ ชั้น 2 หรือส่งมาที่ E-mail : sattra.mo@ksu.ac.th ผู้ดูแลระบบดำเนินการให้ถึงจะเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ได้

อาจารย์ผู้สอน สามารถดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

    ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์หรือนักศึกษามาสมัครบัญชีระบบLMS โดยต้องมากรอกแบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง ที่แผนกงานวิทยบริการฯอาคารศูนย์วิทยบริการฯ ชั้น 2 ถึงจะเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ได้
    ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแล้วส่งมาเป็นกลุ่มรายวิชา แล้วมาส่งที่แผนกงานวิทยบริการฯอาคารศูนย์วิทยบริการฯ ชั้น 2 หรือส่งมาที่ E-mail : sattra.mo@ksu.ac.th ผู้ดูแลระบบดำเนินการให้ถึงจะเข้าใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(e-learning) ได้

ข้าม ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพของศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) รุ่นที่ 5
โดย ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 26 September 2018, 3:54PM
 

วันที่ 25 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์สุพรรณ สุดสนธิ์ รองอธิการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ
เชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็คทรอนิกส์E-learnning รุ่นที่5 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ B304
มหาวิทยลัยกาฬสินธุ์ การอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ใช้เทคโนโลยีตามยุค 4.0 อาจารย์มีความตั้งใจ
และรายวิชาในระบบขึ้นมากกว่า 50 รายวิชาเพื่อประโยชน์กับนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ต่อไป

>> คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

 
รูปภาพของศาสตรา มุลวิไล
การใช้ระบบ E-Learning KSU
โดย ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 26 September 2018, 3:53PM
 

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์E-learning

สำหรับอาจารย์ที่มีในระบบเดิมต้องใช้ User และ Password ดังนี้

User = Userเดิมที่มีอยู่แล้ว
Password = รหัสบัตรประชาชน
(เป็นตัวเดียวกันกับระบบบัญชีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและE-document มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์)

สำหรัยนักศึกษาใช้ User และ Password ดังนี้

User = รหัสบัตรนักศึกาษา

Password = รหัสบัตรประชาชน

ก็สามารถใช้งานระบบจัดการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์E-learning ได้

ติดต่อสอบถาม : 7120 หรือ 7110 ..

 

 
รูปภาพของศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-LEARNING) รุ่นที่ 4
โดย ศาสตรา มุลวิไล - Wednesday, 26 September 2018, 3:52PM
 

แผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์" ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายศาสตรา มุลวิไล หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 24 ท่าน และมีวิทยากร นายศาสตรา มุลวิไล บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้ google application ในการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์  การอบรมนี้เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน ของอาจารย์ และนักศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ และติดต่อสื่อสารกันได้ทุกช่วงเวลา และเน้นการใช้งานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถชมภาพบรรยายกาศทั้งหมดได้ที่  คลิกชมภาพกิจกรรม

 
รูปภาพของศาสตรา มุลวิไล
โครงการอบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-Learning) รุ่นที่ 3
โดย ศาสตรา มุลวิไล - Monday, 23 March 2015, 1:24PM
 

งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดได้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์(E-learning) ราชมงคลกาฬสินธุ์" ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์ นายบรรจง จงรัก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายศาสตรา มุลวิไล หัวหน้าแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานการจัดทำโครงการ อาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 20 ท่าน และมีวิทยากร นายศาสตรา มุลวิไล บรรยายเรื่อง หลักการผลิตสื่อการเรียนการสอน (E-Learning) การอบรมนี้เป็นการสนับสนุนการเรียนการสอน ของอาจารย์ และนักศึกษา ให้มีแหล่งเรียนรู้ และติดต่อสื่อสารกันได้ทุกช่วงเวลา และเน้นการใช้งานเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกับการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สามารถชมภาพบรรยายกาศทั้งหมดได้ที่  คลิกชมภาพกิจกรรม