ศตพร ทักษิมา

รูปภาพของศตพร ทักษิมา
Sataporn Taksima
ประเทศ:Thailand
จังหวัด:กาฬสินธุ์
โปรไฟล์สำหรับรายวิชา:อบรมอีเลิร์นนิ่งสำหรับอาจารย์ - ศาสตรา มุลวิไล,ศตพร คนหาญ
เข้าเรียนครั้งแรก:Monday, 27 May 2013, 5:01PM  (4 ปี 300 วัน)
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Thursday, 26 January 2017, 2:23PM  (1 ปี 55 วัน)