ศตพร ทักษิมา

รูปภาพของศตพร ทักษิมา
ระบบจะไม่แสดงประวัติส่วนตัวจนกว่าสมาชิกจะทำการสมัครเข้าไปยังรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง
ประเทศ:Thailand
จังหวัด:กาฬสินธุ์
เข้าเรียนครั้งแรก:Monday, 27 May 2013, 5:01PM  (5 ปี 120 วัน)
เข้ามาครั้งสุดท้ายเมื่อ:Thursday, 26 January 2017, 2:23PM  (1 ปี 240 วัน)